ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ ฮอร์โมนลดความหิวลิโปคาลิน2

ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้

ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่งานวิจัยได้เผยแพร่ออกมา พบว่าสามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มในหนูทดลองได้  ฮอร์โมนชนิดนี้เรียกว่า ลิโปคาลิน-2 และสามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาในผู้ที่เป็นโรคอ้วนซึ่งมีสัญญาณตามธรรมชาติในร่างกายถูกส่งออกมาว่ารู้สึกไม่อิ่ม   

ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ ฮอร์โมนลดความหิวลิโปคาลิน2
ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้

ลิโปคาลิน-2 นี้ส่วนใหญ่ผลิตโดยเซลล์กระดูกและพบได้ตามธรรมชาติในหนูและมนุษย์ การศึกษาในหนูแสดงให้เห็นว่าการให้ลิโปคาลิน-2 กับสัตว์ในระยะยาวจะช่วยลดปริมาณอาหารและป้องกันการเพิ่มของน้ำหนักโดยไม่ทำให้การเผาผลาญอาหารเปลี่ยนไป

– ลิโปคาลิน-2 ฮอร์โมนลดความหิว

ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ ฮอร์โมนลดความหิวลิโปคาลิน2
ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้

ลิโปคาลิน-2 ทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับความอิ่มในหนู โดยทำกับไฮโปทาลามัสภายในสมอง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ลิโปคาลิน-2  มีผลในมนุษย์หรือไม่ และปริมาณของสารนี้เพียงพอต่อเลือดและสมองหรือไม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีน้ำหนักปกติ น้ำหนักเกิน หรือมีภาวะโรคอ้วน โดยผู้เข้าศึกษาแต่ละครั้งได้รับอาหารหลังจากอดอาหารข้ามคืนและหาปริมาณลิโปคาลิน-2 ในเลือดก่อนและหลังอาหาร นักวิจัยพบว่าในผู้ที่มีน้ำหนักปกติมีระดับลิโปคาลิน-2 เพิ่มขึ้นหลังอาหารซึ่งใกล้เคียงกับความอิ่มหลังรับประทานอาหาร  

ในทางตรงกันข้ามในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ระดับลิโปคาลิน-2 จะลดลงหลังอาหาร จากผลการตอบสนองหลังมื้ออาหารนี้ นักวิจัยจึงจัดกลุ่มคนเป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนอง ผู้ที่ไม่ตอบสนองซึ่งไม่พบว่ามีลิโปคาลิน-2 เพิ่มขึ้นหลังอาหารมีแนวโน้มที่จะมีรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นและมีค่าบ่งชี้ของโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย  ไขมันในร่างกาย ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ลดน้ำหนักหลังการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารพบว่ามีความไวต่อลิโปคาลิน-2  กลับคืนมาโดยเปลี่ยนสถานะจากผู้ไม่ตอบสนองก่อนการผ่าตัดเป็นผู้ตอบสนองในภายหลัง

– ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 กับการตอบสนองของร่างกาย

ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ ฮอร์โมนลดความหิวลิโปคาลิน2
ฮอร์โมนลดความหิว ลิโปคาลิน-2 จัดการกับโรคอ้วนได้

หลังจากตรวจสอบแล้วว่าลิโปคาลิน-2 สามารถเข้าสู่สมองได้  ทีมวิจัยได้สำรวจว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนอาจลดการบริโภคอาหารและป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบกับลิงด้วย ลิโปคาลิน-2 เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และพบว่าการบริโภคอาหารลดลง 28% เมื่อเทียบกับก่อนการทดสอบภายในหนึ่งสัปดาห์และลิงยังกินอาหารน้อยกว่า 21% นอกจากนั้นหลังจากการทดสอบเพียงหนึ่งสัปดาห์ น้ำหนักตัว ไขมันในร่างกายและระดับไขมันในเลือด ในสัตว์ที่ได้รับการทดลองมีแนวโน้มลดลง  

นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า ลิโปคาลิน-2 เข้าไปที่สมอง ไปถึงไฮโปทาลามัสและยับยั้งการบริโภคอาหารในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นั่นทำให้ทราบว่าฮอร์โมนสามารถลดความอยากอาหาร โดยมีความเป็นพิษเล็กน้อย และนี่เป็นพื้นฐานสำหรับการทดสอบลิโปคาลิน-2 ในระดับต่อไปสำหรับการใช้งานทางคลินิก

          การค้นพบใหม่ชี้ให้เห็นว่าฮอร์โมนที่เรียกว่าลิโปคาลิน-2  สามารถใช้เป็นยารักษาโรคอ้วนได้ ด้วยผลการศึกษาในหนูแสดงให้เห็นว่าการให้ลิโปคาลิน-2 กับสัตว์ในระยะยาวจะช่วยลดปริมาณอาหารและป้องกันการเพิ่มของน้ำหนักโดยไม่ทำให้การเผาผลาญอาหารเปลี่ยนไป

เครดิตภาพจาก pixabay.com

#การออกกำลังกาย #TipTrick #การดูแลสุขภาพ #ฮอร์โมนลดความหิวลิโปคาลิน2