ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวาน


โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น กรรมพันธุ์ ความอ้วน โรคตับ ผู้สูงอายุ คุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่การใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็ล้วยแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นได้ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้ว มักจะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ตามมา เช่น 

โรคความดันโลหิตสูง

ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมักจะถูกตรวจพบโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นนอกจากการรักษาโรคเบาหวานแล้ว ผู้ป่วยต้องรับประทานยาเพื่อลดความดันโลหิตลงด้วย  

โรคหัวใจ

การเกิดโรคเบาหวานมักจะพบว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย และโรคความดันโลหิตสูงก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจ 

โรคตา

เป็นโรคที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าโรคเบาหวานขึ้นตา คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะตรวจพบว่ามีปัญหาดวงตาเป็น ต้อกระจก และต้อหินรวมด้วย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เบาหวานขึ้นจอประสาทตา โดยถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาอาจจะทำให้มีโอกาสตาบอดได้  

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

โรคเบาหวานอาจะส่งผลให้เกิดอาการอักเสบและอาการเสื่อมของระบบปลายประสาทตามส่วนต่างๆ ภายของร่างกาย

โรคเกี่ยวกับผิวหนัง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเกิดสภาวะผิวขาดน้ำ ปลายประสาทอักเสบ มีส่วนทำให้ผิวพรรณแห้งกร้าน และเกิดการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย เมื่อมีการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณนั้นจะเกิดเป็นแผล ที่สำคัญแผลจะรักษาให้หายขาดได้ยาก 

โรคเกี่ยวกับไต

การเกิดโรคเบาหวานที่มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ไม่ดีพอ จนอาจจะส่งผลทำให้ไตทำงานผิดปกติ เพราะไตต้องทำงานหนักมากกว่าเดิม จึงมีส่วนทำให้ผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะไตเสื่อม หรือไตวายแบบเฉียบพลันได้ง่าย 

โรคเครียดปกติแล้วไม่เฉพาะโรคเบาหวานเท่านั้นที่มีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเครียด ในช่วงแรกอาการเครียดอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนัก แต่ถ้าเวลาผ่านไปอาการของโรคเบาหวานยังไม่ดีขึ้นมากนัก จะส่งผลให้คุณรู้สึกเครียดหนักไปกว่าเดิม ความเครียดยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ และอาจจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นขึ้นมากันอีกได้ 


โรคเกี่ยวกับช่องปาก

โรคเบาหวานถ้าอาการเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้ว อาการยังไม่ทุเลาลง จะทำให้ร่างกายเกิดภาวการณ์ขาดน้ำ และทำให้มีน้าลายในช่องปากน้อย จึงทำให้ภายในปากเกิดเป็นคราบหินปูน และอาจจะเกิดมีอาการเหงือกอักเสบร่วมด้วย 

การเป็นโรคเบาหวานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาอีกหลายโรค ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานควรหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี เพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานและลดปัญหาการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เครดิตภาพ : wedento.com, khonkaenram.com

#ความรู้เรื่องโรค #ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน #การดูแลตัวเอง