ยาก่อนและหลังอาหารควรกินอย่างไร

ยาก่อนและหลังอาหารควรกินอย่างไร

เวลาที่เราไม่สบายแล้วต้องไปพบคุณหมอ คุณหมอจะจ่ายยามาให้โดยระบุไว้ในซองยาว่าต้องทานก่อนหรือหลังอาหารนั้น เราควรปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเวลากิน จริงๆ แล้วก็เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาได้ดี และเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ควรจะเป็นนั้นเอง โดยพอจะสรุปเหตุผลที่เราควรรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่ง ดังนี้  ยาทานก่อนอาหาร สำหรับยาที่ควรทานก่อนอาหาร คือยาที่จะละลายได้ดีในสภาวะเป็นกรด กระเพาะอาหารของเราในขณะที่ท้องว่างหรือเวลาก่อนทานอาหาร จะมีน้ำย่อยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด เมื่อเราทานยาลงสู่กระเพาะอาหาร ยาก็จะสามารถละลายและดูดซึมได้ดี ทำให้ยาออกฤทธิ์ในการรักษาได้เต็มประสิทธิภาพ และเราควรรับประทานยาก่อนอาหารประมาณ 30 นาที ยาทานหลังอาหาร  สำหรับยาหลังอาหารนั้น มักเป็นยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นยาที่กัดกระเพาะ และยาบางตัวถ้าหากเรารับประทานขณะที่ท้องว่าง ฤทธิ์ของยาจะถูกทำลายด้วยกรดจากน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรักษา ยาประเภทนี้จึงควรรับประทานหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วประมาณ 15 – 30 นาที เพื่อให้อาหารได้ถูกย่อยไปก่อน ยาจะถูกดูดซึมไปพร้อมๆ กับอาหารพอดี วิธีทานยาที่ถูกต้อง  เมื่อเราทำตามคำแนะนำของคุณหมอแล้ว หรือก็ควรเลือกทานตามเวลาที่ระบุมา เวลาทานควรดื่มน้ำตามมากๆ และไม่ควรทานยาพร้อมกับอาหารประเภทอื่น ควรเป็นทานกับน้ำเปล่าเพียงเท่านั้น นอกจากบางท่านอาจจะเกิดสภาวะกลืนยายาก และมักเกิดอาการยาติดคอเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว จำเป็นต้องกินยาตลอด มักเกิดปัญหานี้ขึ้นได้ ถ้าใครมีอาการดังกล่าว ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อขอคำแนะนำ คุณหมอจะมีแนวทางที่ช่วยให้เราสามารถทานยาได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะอาหารบางประเภทถ้าเราทานเข้าไปพร้อมกับเม็ดยา อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของยาด้อยลงได้ นอกจากนี้หลังทานยาควรนั่งนิ่งๆ สักพัก อาจจะลุกเดินได้ แต่ไม่ควรล้มตัวลงนอนเลยอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้คุณเกิดปัญหาเป็นกรดไหลย้อนตามมาได้ในอนาคต  […]