ผื่นแพ้ยุง เกิดขึ้นได้อย่างไร อันตรายหรือไม่

ผื่นแพ้ยุง เกิดขึ้นได้อย่างไร อันตรายหรือไม่ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ ผื่นแพ้ยุง

ช่วงฤดูฝนนอกจากจะทำให้เรารู้สึกเปียก แฉะ อับชื้นแล้ว น้ำฝนที่ขังตามที่ต่าง ๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสัตว์ชนิดนี้จะเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ไข้เลือดออก เท้าช้าง มาลาเลีย โรคเกี่ยวกับระบบผิวหนัง เป็นต้น อีกทั้งอาจจะทำให้เกิด ผื่นแพ้ยุงเกิดขึ้นได้จากการที่ยุงกัดและปล่อยน้ำลายที่มีสารโปรตีนที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผื่นคันและอาการแพ้เกิดขึ้นนั่นเอง – ตุ่มยุงกัด เกิดขึ้นจากอะไร                ในประเทศไทยบ้านเรามักมียุงชุกชุมในทุกพื้นที่ และที่พบได้บ่อยคือ ตุ่มยุงกัด จะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อ น้ำลายยุง มากน้อยขนาดไหนนั่นเอง โดยอาการเหล่านี้จะเรียกโดยทั่วไปว่า ต่อมน้ำเหลืองไม่ดี ในคนที่มีอาการมาก ๆ จะมีผื่นคันอย่างรุนแรงและเห็นได้อย่างชันเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญ หงุดหงิด และมีความกังวล เป็นอย่างมาก เพราะตุ่มชนิดนี้อาจจะจะมีความชัดเจน บวมแดง คัน บางคนอาจจะมีอาการยาวนานเป็นวัน ๆ หรือหลาย ๆ สัปดาห์                ผื่นแพ้ยุง เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราทำปฏิกิริยากับ “น้ำลายยุง” แทบทุกคนจะไวต่อการกัด ต่อย ตามผิวหนังเพราะจะมีน้ำลายภายในร่องปากของยุง ลงไปในชั้นผิวหนังด้วย ดังนั้นผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อย่างรุนแรง จะแสดงอาการมากกว่าคนอื่น […]