อย่ารับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่วมกับอาหารเพื่อสุขภาพ

อย่ารับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่วมกับอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย TipTrick การดูแลสุขภาพ อย่ากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

          การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีผลดีต่อสุขภาพ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีความสัมพันธ์กับการลดลงของอาการอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการรวมอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนักวิจัยได้รายงานถึงประโยชน์ที่ลดลงของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนในกลุ่มผู้ที่รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพบ่อยครั้ง – ผู้สูงอายุกับอาหารเพื่อสุขภาพ           ในการศึกษาเชิงสังเกตได้ดำเนินการในผู้สูงอายุ 5,001 คนที่อาศัยอยู่ในชิคาโก ซึ่งเข้าร่วมโครงการประเมินสุขภาพที่เชื่อมโยงกับอาการอัลไซเมอร์ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ทั้งนี้ทุกๆ สามปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินอาการอัลไซเมอร์ผ่านแบบสอบถามที่ทดสอบทักษะการประมวลผล ข้อมูลพื้นฐาน และความจำ โดยในแบบสอบถามจะถามเกี่ยวกับความถี่ในการบริโภคอาหาร 144 รายการ จากนั้นนักวิจัยจะวิเคราะห์ว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเคร่งครัดเพียงใด  รวมถึงการบริโภคผลไม้ ผัก พืชตระกูลถั่ว น้ำมันมะกอก ปลา มันฝรั่งและธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี  ตลอดจนการดื่มไวน์ในระดับปานกลาง พวกเขายังประเมินว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนรับประทานอาหารตะวันตกมากเพียงใด รวมถึงอาหารทอด ธัญพืชขัดสี ขนมหวาน เนื้อแดง ผลิตภัณฑ์นมแปรรูปชนิดไขมันเต็ม และพิซซ่า   อาหารแต่ละรายการจะมีการให้คะแนนจากศูนย์ถึงห้าจากนั้นจึงรวบรวมคะแนนอาหารเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน และแบ่งเป็นช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 55 – อาการอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุกับอาหารเพื่อสุขภาพ   เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอาการอัลไซเมอร์ของผู้เข้าร่วม ทั้งด้านความจำและความเร็วในการรับรู้  ก็พบว่า ผู้เข้าร่วมที่มีความจำและความเร็วในการรับรู้เป็นปกติในช่วงหลายปีของการติดตาม จะเป็นผู้ที่เคร่งครัดกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมากที่สุดและจำกัดอาหารแบบตะวันตก  ในขณะที่ผู้เข้าร่วมที่รับประทานอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ จึงมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอาการอัลไซเมอร์มากขึ้น  ทั้งนี้ผลการสำรวจไม่พบความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอายุ เพศ เชื้อชาติ […]