<strong>ฮีทสโตรก น่ากลัวแบบเงียบๆที่เรียกว่าโรคลมแดด</strong>

ฮีทสโตรก น่ากลัวแบบเงียบๆที่เรียกว่าโรคลมแดด

ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือ โรคลมแดด โรคร้ายที่คร่าชีวิตบุคคลสำคัญไปอย่างกะทันหัน จนสังคมให้ความสนใจกับโรคนี้ ว่ามีความรุนแรงเพียงใด อาการเป็นเช่นไร ทำไมถึงคร่าชีวิตคนวัยฉกรรจ์ แข็งแรงแบบนักกีฬาไปได้อย่างง่ายดาย วันนี้เราจะทำให้ทุกท่านได้รู้จัก ฮีสโตรก กันให้มากยิ่งขึ้น เพราะมันกลายเป็นภัยเงียบใกล้ตัวไปแล้ว ฮีทสโตรก (Heatstroke) คือ? ฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากความร้อน (Heat-Related Illness) ชนิดรุนแรง ที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดอาการร้ายแรง และภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โรคนี้เกิดจากความร้อนแบ่งออกได้หลายระยะ เช่น โรคเพลียแดด โรคตะคริวแดด รวมถึงฮีทสโตรก แต่บางครั้ง ฮีทสโตรกอาจเกิดขึ้นฉับพลัน โดยไม่เกิดอาการก่อนหน้าให้เรารู้ตัว ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะและระบบภายในร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) ตับวาย ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) และหลอดเลือดอุดตัน นอกจากนี้ หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ หากรอดชีวิต อวัยวะบางอย่างอาจเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม คนบางกลุ่มและคนที่ประกอบอาชีพบางอย่าง อาจมีความเสี่ยงของฮีทสโตรกมากกว่าคนกลุ่มอื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว นักกีฬา เกษตรกร […]